Close

Hạch toán là gì? Tìm hiểu 3 loại kế toán cơ bản

hach-toan-la-gi-5-a2-duanbaryaciti-vn

Thuật ngữ “kế toán” được sử dụng khá thường xuyên trong lĩnh vực kế toán, tuy nhiên không phải sinh viên hay ứng viên nào đang tìm việc làm kế toán cũng có thể lý giải được “Hạch toán là gì?”. Nếu bạn cũng đang băn khoăn về câu hỏi này thì hãy cùng tôi đi tìm câu trả lời nhé.

Hạch toán là gì?

Hạch toán là gì? Hạch toán là quá trình quan sát-đo lường-tính toán-ghi chép các hoạt động kinh tế nhằm theo dõi và quản lý chặt chẽ các hoạt động này.

Để quản lý hoạt động kinh tế một cách hiệu quả, cần phải có những thông tin cụ thể. Thông tin này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau thông qua nhiều phương pháp. Trong số đó, quan sát-đo lường-tính toán-ghi chép là phương pháp thu thập thông tin chính.

Quan sát: là giai đoạn đầu tiên mà tất cả các chi phí và kết quả của hoạt động kinh tế được đo lường. Phép đo có thể bằng tiền, hiện vật hoặc sức lao động.

Tính toán: là quá trình thực hiện các phép tính, một cách tiếp cận toàn diện – phân tích để xác định các chỉ tiêu cần thiết, qua đó có thể thấy được hoạt động kinh tế.

Ghi chép: là quá trình thu thập-xử lý-ghi chép tình hình và kết quả hoạt động kinh tế ở nhiều thời kỳ, nhiều nơi theo một trình tự nhất định.

Học 3 loại kế toán cơ bản

– Kế toán chuyên nghiệp

Kế toán nghiệp vụ là quá trình quan sát – theo dõi – phản ánh từng nghiệp vụ kinh tế – kỹ thuật cụ thể nhằm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời các nghiệp vụ đó. Đối tượng của hình thức kế toán này là các nghiệp vụ kinh tế – kỹ thuật của sản xuất như: tiến độ của hoạt động cung ứng nguyên vật liệu, quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tình hình biến động và tình hình sử dụng các yếu tố trong quá trình tái sản xuất – kinh doanh .. .

Đặc điểm của hình thức kế toán doanh nghiệp là không tập trung vào một thước đo kết quả nào mà chỉ căn cứ vào tính chất của từng nghiệp vụ – yêu cầu quản lý để sử dụng một trong ba thước đo thích hợp: tiền mặt, vãng lai và tiền mặt. hoặc lao động.

Với kế toán doanh nghiệp, chỉ cần sử dụng các phương tiện thu thập và truyền thông tin đơn giản, chẳng hạn như điện thoại hoặc truyền miệng. Kế toán doanh nghiệp không được coi là một môn khoa học riêng biệt do môn học vẫn còn chung chung và chỉ áp dụng các phương pháp đơn giản.

– Kế toán thống kê

Khác với kế toán chuyên nghiệp, kế toán thống kê được coi là môn khoa học nghiên cứu các yếu tố “định lượng” gắn với các yếu tố “định tính” của các hiện tượng kinh tế – xã hội, các điều kiện như thời gian, địa điểm. Mục đích của hình thức kế toán này là để suy ra bản chất và quy luật của các hiện tượng này khi chúng phát triển.

Đối tượng của kế toán thống kê có thể là: việc nâng cao năng suất lao động, tổng giá trị sản lượng, tình hình giá cả, thu nhập lao động … Chính vì vậy mà thông tin do kế toán thống kê mang lại chỉ mang tính hệ thống, không thường xuyên và liên tục. Đồng thời, việc sử dụng các phương pháp điều tra thống kê, phân chia thống kê, bình quân, tương đối, tuyệt đối, chỉ tiêu và các phương pháp khác khiến cho kế toán thống kê cần sử dụng ba thước đo kết quả.

– Kế toán

Kế toán Kế toán thường được gọi là kế toán – được coi là một môn khoa học ghi chép – cung cấp thông tin về việc sử dụng tài sản, sự vận động của tài sản để đo lường hiệu quả của các hoạt động kinh doanh và kết quả tình hình tài chính của một đơn vị.

hach-toan-la-gi-5-a2-duanbaryaciti-vn

Đặc điểm của kế toán thống kê

Kế toán theo dõi, phản ánh tình hình hiện có và sự biến động của nguồn hình thành các loại tài sản + tài sản trong tổ chức, đơn vị một cách liên tục, toàn diện và có hệ thống. Do đó, hồ sơ kế toán có thể theo dõi liên tục quá trình trước trong và sau khi thực hiện các hoạt động kinh doanh, từ đó đánh giá hiệu quả sử dụng vốn.

Hoạt động kế toán sử dụng cả ba loại thước đo kết quả, nhưng chủ yếu vẫn là tiền tệ. Điều này thể hiện ở chỗ, tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính được ghi nhận đều được thể hiện bằng giá trị tiền tệ. Do đó, kế toán giúp cung cấp các số liệu tổng hợp phục vụ cho việc quản lý và thực hiện các kế hoạch kinh tế và tài chính của đơn vị.

Chứng từ, đối ứng tài khoản, tính giá, hợp nhất – số dư là những phương pháp kế toán áp dụng. Trong đó, thủ tục kế toán đầu tiên bắt buộc đối với mọi giao dịch kinh tế, tài chính diễn ra là việc lập chứng từ kế toán – đảm bảo tính chính xác và làm cơ sở pháp lý vững chắc.

Các loại hình kế toán trên tuy có những đặc điểm và phương pháp thực hiện riêng nhưng nhìn chung đều có quan hệ mật thiết với nhau trong quá trình thực hiện chức năng phản ánh và quản lý quá trình tái sản xuất xã hội của kế toán.

Tôi hy vọng những thông tin chia sẻ trong bài có thể giúp bạn trả lời được câu hỏi “Hạch toán là gì?”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top