Định nghĩa m là gì trong vật lý ?

by adminda

m là gì? Khối lượng (ký hiệu m) là đại lượng không thứ nguyên, biểu thị lượng vật chất trong hạt hoặc vật thể. Đơn vị tiêu chuẩn của khối lượng trong Hệ thống quốc tế (SI) là kilôgam (kg).

m-la-gi-link-1-a9-duanbaryaciti-vn

m là gì?

Khối lượng được đo bằng cách xác định xem một hạt hoặc vật thể chống lại sự thay đổi hướng hoặc vận tốc của nó như thế nào khi một lực tác dụng. Isaac Newton cho biết: Một khối lượng đang đứng yên thì đứng yên và khối lượng đang chuyển động với tốc độ không đổi và theo hướng không đổi sẽ giữ nguyên trạng thái chuyển động này trừ khi có ngoại lực tác động. Đối với một lực nhất định, khối lượng lớn tăng tốc trong một khu vực nhỏ, và khối lượng nhỏ gia tốc trong một khu vực rộng lớn. Áp dụng công thức sau:

Khối lượng được đo bằng cách xác định xem một hạt hoặc vật thể chống lại sự thay đổi hướng hoặc vận tốc của nó như thế nào khi một lực tác dụng. Isaac Newton cho biết: Một khối lượng đang đứng yên thì đứng yên và khối lượng đang chuyển động với tốc độ không đổi và theo hướng không đổi sẽ giữ nguyên trạng thái chuyển động này trừ khi có ngoại lực tác động. Đối với một lực nhất định, khối lượng lớn tăng tốc trong một khu vực nhỏ, và khối lượng nhỏ gia tốc trong một khu vực rộng lớn. Áp dụng công thức sau:

F = m x a

trong đó

F là lực tính bằng Newton

m là khối lượng của vật thể hoặc hạt tính bằng kilôgam, và a là gia tốc tính bằng mét trên giây bình phương.

Nếu biết lực và gia tốc thì có thể tính được khối lượng của vật.

Khối lượng không bằng trọng lượng. Trọng lượng chỉ quan trọng nếu bạn đặt một vật có khối lượng nhất định trong một trường gia tốc, chẳng hạn như trường hấp dẫn của Trái đất. Ví dụ, trên bề mặt trái đất, một khối lượng khoảng 2,2 pound. Nhưng trên sao Hỏa, cùng một khối lượng kg chỉ nặng khoảng 0,8 pound, và trên sao Mộc nó nặng khoảng 5,5 pound.

Sử dụng số nhân tiền tố khi biểu thị khối lượng lớn hoặc nhỏ. Bảng dưới đây cho thấy các đơn vị khối lượng thay thế phổ biến nhất và mối quan hệ của chúng với kilôgam.

M là gì trong vật lý?

Đơn vị tính m trong vật lý đại diện cho khối lượng Để làm rõ m trong vật lý là gì, trước hết chúng ta phải xác định công thức vật lý nào tương ứng với phép ẩn dụ đặt tên thích hợp là m. Thông thường m thường được đo bằng kg hoặc g, khối lượng của một vật trong công thức vật lý.

Hãy xem xét công thức vật lý lớp 8 để tính trọng lực:

P = 10.m

m bây giờ là khối lượng tính bằng kg

Theo định lý động năng:

m-la-gi-link-1-a10-duanbaryaciti-vn

Khi đó m là khối lượng của vật rắn va chạm

Hy vọng bạn đã hiểu m là gì trong bài viết trên!

You may also like

Leave a Comment