Tag: Bad-Trip

  • Bad trip là gì? Cần sa, nấm ma thuật bủa vây giới trẻ

    Bad trip là gì? Cần sa, nấm ma thuật bủa vây giới trẻ

    Xin chào các bạn, có bao nhiêu người sử dụng cần sa mà không qua Bad-Trip? Những người mới sử dụng cần sa rất có thể gặp phải Bad-Trip. Đôi khi Bad-Trip cũng xảy ra ở những người đã sử dụng cần sa lâu năm. Bản dịch này sẽ không đi sâu vào sự phức […]