Tag: board game là gì

  • Giải Thích Board Game Là Gì? Những Board Game Nổi Tiếng

    Giải Thích Board Game Là Gì? Những Board Game Nổi Tiếng

    Đây là loại trò chơi hội đồng nào? Nhiều người nghĩ rằng board game sẽ trở thành một thể loại như game MMORPG trực tuyến hay game 2D, game 3D trên máy tính. Nhưng thực ra nó là một trò chơi board với nhiều trò chơi khác nhau. Một board game có thể mang nhiều […]