Tag: Cẩu lương

  • Cẩu Lương Là Gì Mà “Mỹ Vị” Đến Thế?

    Cẩu Lương Là Gì Mà “Mỹ Vị” Đến Thế?

    Giới trẻ ngày nay cập nhật thêm nhiều thuật ngữ, vay mượn nhiều từ của các nước khác khi văn hóa của họ du nhập vào nước ta, cũng lan truyền nhanh chóng qua mạng xã hội Facebook. Chưa kể đến văn hóa Trung Quốc, xem phim, đọc truyện, một số thuật ngữ được giới […]