Tag: Cocktail là gì?

  • Cocktail là gì? Nguồn gốc của Cocktail thân thiện

    Cocktail là gì? Nguồn gốc của Cocktail thân thiện

    Bạn đã bao giờ thắc mắc cocktail là gì chưa? Theo Modern Webster’s Dictionary, định nghĩa chính thức của “cocktail” là “một ly rượu hoặc rượu chưng cất trộn với các thành phần hương liệu”. Nhưng chính xác thì một loại cocktail là gì? Nguồn gốc của cocktail, bạn biết không?   Cocktail là gì? […]