Tag: Even though

  • Cấu Trúc Và Cách Sử Dụng “Even Though” Trong Tiếng Anh

    Cấu Trúc Và Cách Sử Dụng “Even Though” Trong Tiếng Anh

    Liên từ là một phần rất quan trọng của văn bản. Đối với tiếng Anh, liên từ cũng sẽ giúp bài viết của bạn trở nên hay hơn, mạch lạc hơn và ghi điểm trong mắt người đọc. Để làm quen với “Even though” – có nghĩa là kết hợp ngược lại, hãy đọc bài […]