Tag: Luv là gì

  • Luv là gì? Giới hạn của ngôn ngữ tuổi teen là gì

    Luv là gì? Giới hạn của ngôn ngữ tuổi teen là gì

    Luv là gì? Một thuật ngữ lóng thường được các teen sử dụng khi nhắn tin, trò chuyện trên Messenger, zalo để thể hiện tình cảm. Luv là gì? Đó là một phương ngữ phổ biến trong giới trẻ. LUV được sử dụng phổ biến và rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Hay […]