Tag: nhân vô thập toàn

  • Nhân vô thập toàn là gì?

    Tôi tin rằng nhiều người đã hỏi, thế nào là “nhân vô thập toàn”? Bạn cũng đã khám phá ra ý nghĩa của nó. Nó có nghĩa là: “Không có ai là hoàn hảo, hoàn toàn không có khuyết điểm, không có ai là hoàn hảo, không có ai là hoàn mỹ!” Bạn đã bao […]