Tag: Router là gì?

  • Router là gì? Bộ định tuyến làm gì trên mạng?

    Router là gì? Bộ định tuyến làm gì trên mạng?

    Bộ định tuyến là một phần công nghệ quan trọng mà hầu hết mọi người đều có ở nhà, nhưng nhiều người không thực sự biết về chúng. Hiểu biết về thiết bị mạng nói chung và bộ định tuyến nói riêng sẽ mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích. Vậy vai trò của […]