Tag: Số hữu tỉ là gì

  • Số hữu tỉ là gì? Số vô tỉ là gì?

    Số hữu tỉ là gì? Số vô tỉ là gì?

    Số hữu tỉ là gì và số vô tỉ là gì? Đây là hai kiến ​​thức toán học vô cùng quan trọng trong học tập và cuộc sống. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn định nghĩa và các tính chất của số hữu tỉ và số vô tỉ. […]